Dlaczego właśnie Polibox?

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie dostarczania opakowań z tektury falistej, oferując przy tym:
Konkurencyjne ceny i wysoką jakość
Szybki czas realizacji
Nadruk kolorowy flexo
Produkcje małych partii produkcyjnych
Projekty opakowań i wizualizację 3D
Dobór odpowiednich tektur do opakowania.

Postaw na jakość i wytrzymałość!

Surowce do produkcji naszych opakowań pochodzą od renomowanych producentów, posiadających certyfikaty ISO, co gwarantuje powtarzalność produktu, jakość wyrobu i co najważniejsze wytrzymałość pudeł na zgniecenia i zniszczenia.

Produkty wykonywane na zamówienie

Nasz firma specjalizuje się w projektowaniu opakowań dla każdego produktu.
 • 1
  Model 3D

  Jesteśmy w stanie zaprojektować i zaprezentować Klientowi opakowanie przed wprowadzeniem do produkcji w wersji 3D, pozwalającej klientowi zobrazować i wnieść korekty do opakowania produktowego.

 • 2
  Idealne dopasowanie

  Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie dopasowanego pudełka transportowego dla każdego produktu.

 • 3
  Minimalizacja kosztów

  Wykonujemy małe partie produkcyjne, można zamówić taką ilość opakowań jaka jest potrzebna klientowi, w przypadku standardowych opakowań kartonowych nie jest wymagane narzędzie produkcyjne, co jest minimalizacją kosztów firm do celów niskonakładowych.

Rodzaje tektur stosowane w naszej Firmie:

E

B

C

BC

EB

Ogólne warunki oferty na opakowania z tektury falistej

(stanowią integralną część oferty handlowej)

1. WARUNKI TECHNICZNE:

POLIBOX oferuje opakowania z tektury falistej z pokryciem niebielonym lub jedno / dwustronnie bielonym, bez nadruku lub z nadrukiem wykonanym metodą flexograficzną:

3-warstwowe w falach E, B i C,

5-warstwowe w falach BC, EB,

Wymiary do wykonania opakowania :

Wymiary podawane są zawsze w następującej kolejności:

DŁUGOŚĆ ( L ) – dłuższy wymiar od strony otwarcia

SZEROKOŚĆ ( B ) – krótszy wymiar od strony otwarcia

WYSOKOŚĆ ( H ) – wymiar między górną krawędzią od strony otwarcia i krawędzią dolną

Jednostka miary: mm.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje wymiarów opakowania:

wewnętrzne (wewnętrzne wymiary opakowania długości i szerokości to odległości między dwiema przeciwległymi ścianami uformowanego opakowania, wysokość to odległość, przy zamkniętym opakowaniu, pomiędzy ścianami wewnętrznych klapek, stanowiących dno i pokrywę),

zewnętrzne (mierzone po obrysie zewnętrznym opakowania).

Uznaje się, że podane przez Klienta wymiary dotyczą wymiarów WEWNĘTRZNYCH.

Podanie przez Klienta wymiarów zewnętrznych musi być w sposób jednoznaczny opisane

 

2. PARAMERTY OGÓLNE:

– gramatura, wilgotność, ilości, tolerancje w opakowaniach:

a) wilgotność opakowania: 6 ÷ 10 %

b) tolerancja gramatury: +/- 5,0 %

c) tolerancja ECT: – 10%

– ilości – dopuszczalne odchylenia ilości w stosunku do złożonego zamówienia:

±30% przy zamówieniu do 100 szt. opakowań,

±20% przy zamówieniu między 101 a 500 szt. opakowań,

±15% przy zamówieniu między 501 a 1000 szt. opakowań

±10% przy zamówieniu powyżej 1000 szt. opakowań

POLIBOX zastrzega sobie możliwość stosowania papierów zamiennych, przy jednoczesnym zapewnieniu wytwarzania i dostarczania opakowań z tektur falistych o parametrach technicznych nie gorszych niż oferowane, w ramach określonej tolerancji.

 

3. NARZĘDZIA I PROJEKTY:

– koszty przygotowania opakowań (klisz oraz wykrojników) pokrywa Odbiorca.

– narzędzia, schematy i inne środki pomocnicze są własnością Dostawcy nawet, gdy zostały wykonane przez Odbiorcę lub przez niego przekazane.

– wszystkie rysunki techniczne i projekty graficzne wykonane przez Dostawcę są jego własnością.

– w przypadku, gdy Odbiorca nie zamówi danego rodzaju opakowania w okresie 12 miesięcy od ostatniej jego produkcji, dostawca będzie upoważniony do utylizacji narzędzi służących do jego wytworzenia, bez konieczności informowania o tym fakcie odbiorcy. Dostawca nie bierze także odpowiedzialności za te narzędzia w razie ich zniszczenia lub uszkodzenia.

 

4. TERMINY DOSTAW:

– terminy dostaw obowiązują jedynie w przybliżeniu.

– przy braku zachowania minimum logistycznego tj. 8 palet 1200×800 dostawa może ulec wydłużeniu, od potwierdzonej daty zamówienia.

– Istnieje możliwość odbioru własnego towaru.

 

5. PAKOWANIE:

– opakowania dostarczane są na paletach drewnianych – zwrotnych.

– dostawy na paletach EURO wymagają dodatkowego ustalenia z Dostawcą.

– paleta z opakowaniami jest spięta minimum dwoma taśmami polipropylenowymi, z minimum jedną kartką paletową,

– odbiorca jest zobowiązany do zwrotu pustych palet tego samego rodzaju, o tej samej jakości i liczbie.

– zwrot palet powinien nastąpić w terminie do 60 dni od daty otrzymania towaru.

Firma POLIBOX ma prawo wystawić fakturę na tę ilość palet, która nie została zwrócona w powyższym terminie. Kaucja za palety, która będzie stosowana w przypadku powyższego fakturowania wynosi:

dla palet zwykłych – 20,00 PLN netto/sztukę

dla palet EURO 1200×800 mm – 40,00 PLN netto /sztukę

Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 

IV. WARUNKI HANDLOWE MAGAZYNOWANIA OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ:

Długość trwania magazynowania oraz ilość palet przechowywanych na magazynie POLIBOX, wymaga indywidualnego uzgodnienia i pisemnego potwierdzenia pomiędzy Odbiorcą, a Dostawcą.

Ogólne warunki oferty:

– towar może być przechowywany na magazynie POLIBOX do 14 dni od daty produkcji. Po upływie tego okresu POLIBOX ma prawo do naliczania opłaty za magazynowanie w wysokości 5,00 PLN netto/1 paletę za każdy dzień pozostawania towaru na magazynie. Maksymalny termin magazynowania to 90 dni.

Po upływie w/w okresu, POLIBOX dostarczy zamówiony towar Odbiorcy i wystawi fakturę sprzedaży za dostarczony towar oraz za okres magazynowania.

– jednocześnie informujemy, iż długotrwałe przechowywanie towaru może powodować jego zabrudzenie, częściowe uszkodzenie lub całkowite zniszczenie, za co firma POLIBOX nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

 

V. WARUNKI PRZECHOWYWANIA OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ:

– aby utrzymać jakość opakowań z tektury falistej na niezmiennym poziomie, należy je przechowywać zgodnie z ogólnymi zaleceniami, dotyczącymi przechowywania wyrobów z tektury falistej. Do głównych zaleceń zalicza się:

a) przechowywanie w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność względna powietrza mieszczą się w odpowiednich zakresach: 5–30°C, 30–65%,

b) nie można dopuścić do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych,

c) składowanie na paletach lub na podestach, na czystej i suchej powierzchni,

d) stosowanie zabezpieczeń przed opadami (deszcz, skraplanie, przecieki) oraz zbyt dużym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym,

e) zabezpieczanie składowanych opakowań przed kurzem, aby zapobiec zanieczyszczaniu szkodliwemu dla maszyn przetwórczych lub pakujących towary,

f) zapewnienie możliwości magazynowania i wydawania opakowań z tektury falistej do procesu produkcyjnego, z zachowaniem zasady FIFO „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

 

VI. REKLAMACJE:

1. Ewentualne reklamacje zgłaszane będą przez Odbiorcę w formie pisemnej, z podaniem dokładnej przyczyny reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami lub wzorami opakowań.

2. Niezbędne jest również podanie danych, umożliwiających identyfikację danej dostawy.

3. Braki ilościowe w dostawie powinny być zgłoszone w dniu dostawy.

4. Wady jakościowe powinny być zgłoszone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty dostawy.

5. Odbiorca powinien umożliwić dostęp do reklamowanego opakowania w stanie niezmienionym.

Dostawca winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, chyba że decyzja ta uzależniona jest od niezależnych rzeczoznawców.

 

Złożenie zamówienia do POLIBOX jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków. Umowy o przyszłą dostawę zawierane są tylko z uwzględnieniem powyższych warunków. Postanowienia odmienne od zawartych w niniejszym dokumencie będą uwzględnione tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd siedziby Dostawcy, przy zastosowaniu polskiego prawa.