POLIBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr POIR.03.02.02-00-2835/21 pt. „Wdrożenie innowacyjnej linii opakowań z zabezpieczeniem przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) przeznaczonych do urządzeń elektronicznych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Polibox Sp. z o.o. w wyniku rozpoczęcia produkcji innowacyjnej linii opakowań z zabezpieczeniem przed wyładowaniem elektrostatycznym przeznaczonych do urządzeń elektronicznych.

 

Okres realizacji projektu: 15.07.2021 r. – 31.12.2022 r.